“Alles heeft z’n schoonheid, alleen ziet niet iedereen dat altijd.„

Confucius

Gemeente faciliteert verkoop MEOB-terrein

Op 2 mei 2017 besloot het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest het MEOB-terrein definitief aan te kopen van het Rijksvastgoedbedrijf. De gemeente verkoopt het MEOB-terrein direct door aan het Consortium A44, een samenwerkingsverband van lokale en regionale ondernemers.

Wethouder economie Wendelien Tönjann: “Prachtig dat we er na jaren werken in geslaagd zijn om deze overeenkomst voor elkaar te krijgen! Oegstgeest krijgt er een modern en hoogwaardig bedrijventerrein bij waar lokale en regionale ondernemers gezamenlijk eigenaar van zijn. Wat mij betreft een mooi voorbeeld van co-creatie.”

Het voormalige complex van het Marine Elektronisch Optisch Bedrijf (MEOB) is sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw niet meer in gebruik. Het terrein ligt aan de noordkant van Oegstgeest, langs de A44. Op dit moment is het Rijksvastgoedbedrijf eigenaar van de grond. Gemeente Oegstgeest had een voorkeurspositie als koper en stelt via deze constructie het Consortium A44 in de gelegenheid om de grond aan te kopen en te ontwikkelen.

De wens om dit terrein te ontwikkelen tot bedrijventerrein bestond al langer. Gemeente Oegstgeest heeft in het verleden overwogen om het MEOB-terrein zelf te ontwikkelen, maar wilde geen financieel risico lopen. Wel wilde de gemeente een faciliterende rol vervullen door partijen bij elkaar te brengen en de voorkeurspositie te benutten. Vanuit het enthousiasme en de inzet van lokale en regionale ondernemers ontstond het Consortium A44. In 2015 koos de gemeente definitief voor de koop-en-verkoopconstructie met dit consortium (ook wel de ABC-constructie).

Het Consortium A44, vertegenwoordigd door Arjen Pels Rijcken, is ook erg enthousiast: “Omdat wij hier zelf voor decennia gevestigd zullen zijn, wordt het bedrijventerrein duurzaam ontwikkeld. Dit is ook van belang voor andere bedrijven die zich hier zouden willen vestigen. Het bedrijventerrein krijgt de naam De Boeg. Rabobank Leiden Katwijk financiert deze transactie.”

Inmiddels zijn de processtappen gezet en documenten opgesteld om de transactie en levering mogelijk te maken. De daadwerkelijke overdracht van het terrein vindt binnen een maand plaats. Met deze koop-en-verkoopconstructie loopt de gemeente geen financiële risico’s.
Lees verder »

Het Consortium bestaat uit...

Het Consortium A44 B.V. is de vennootschap die speciaal is opgericht om, in het kader van co-creatie, de samenwerking tussen zes bedrijven vorm te geven. Die samenwerking heeft, na twee jaar onderhandelen, er toe geleid dat er een overeenstemming is bereikt over het verwerven van het voormalige MEOB-terrein.

Het Consortium A44 zal het te realiseren bedrijventerrein de naam De Boeg geven. De boeg is het voorsteven van een schip. Met De Boeg wil het Consortium de voorste punt van Oegstgeest zijn.
Het Consortium A44 bestaat uit zes bedrijven. Deijler Vastgoed van Joost van der Luit. Joost van der Luit heeft met zijn hoofdbedrijf Van der Luyt Transport een spilfunctie vervult in de totstandkoming van de transactie. Noordman Houtbedrijven, van Joep Noordman, zal een aantal activiteiten vanuit Leiden overbrengen naar De Boeg. Praxis Vastgoed uit Amsterdam, zal een nieuwe vestiging in Oegstgeest realiseren. Het bedrijf met de meeste vierkante meters is Tuincentrum De Bosrand. Keijzer Transport uit Warmond zal verhuizen naar De Boeg. Tenslotte zal WAD depots een nieuw complex realiseren met depots voor de opslag van cultureel erfgoed van een drietal musea.
In 2017 zullen alle benodigde vergunningen voor de aanleg van de benodigde infrastructuur worden aangevraagd. Naar verwachting zullen de eerste werkzaamheden voor het eind van 2017 kunnen starten. In de eerste helft van 2018 zullen de eerste bouwactiviteiten starten van de bedrijven uit het Consortium A44. Eind 2019 zal De Boeg gereed kunnen zijn.
Het Consortium A44 laat zich bijstaan door Stadsruim. Dit bedrijf treedt op als gedelegeerd ontwikkelaar c.q. projectleider.
Lees verder »